Международна конференция представя непознати исторически факти за Видин

На 24 и 25 октомври Видин ще е домакин на Четвъртата международна конференция "Модернизационни тенденции в стопанския и културния живот на Видинско и Тимошко (ХVІІІ - ХХ век)". Включените в програмата доклади ще допринесат с нови научни факти за осветляване историята на нашия регион. Конференцията се организира от Държавен архив - Видин, Община Видин, Русенски университет - филиал Видин и със съдействието на областната управа.

Ето пълната програма:

 

24 октомври 2018 г. Конферентна зала на Областна администрация – Видин

Откриване: от 14.00 до 14.10

І заседание:

Водещ: Светлана Кръстева 14.10 - 15.50

14.10 14.30 Ненад Войнович, Исторически архив – Неготин

Трговине између Србије и Бугарске у првој половини 19. века

14.30 14.50 Севдийе Али, НБКМ

Мерки за пресичане на контрабандния внос и продажба на каменна сол във Видин и околността през втората половина на XIX в. – по османотурски документални източници, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

14.50 – 15.10 доц. д-р Християн Атанасов, УниБИТ, НБКМ

Българи в османската жандармерия? Нови данни за Видин от 60-те години на XIX век.

15.10 – 15.30 проф. д.и.н. Стоянка Кендерова

Два ценни ръкописа от библиотеката на Осман Пазвантоглу

15.30 – 15.50 д-р Ваня Рачева,  Софийски университет „Св. Климент Охридски

Видин по сведенията на Феликс Каниц 

Кафе-пауза: 15.50 – 16.10

ІІ заседание:

Водещ: Агим Янузи 16.10 17.30.

16.10 16.30 Мария Новакова, Държавен архив – Видин

Еснафите във Видин през 60-те – 70-те години на ХIХ век, по новопостъпили доументи в Държавен архив – Видин

16.30 – 16.50  Рачо Миланов

Митове и факти за Освобождението на Видин и Временното руско управление на града през 1878 – 1879 г.

16.50 – 17.10 Ангелина Емилова, Държавен архив – Монтана  

Пристанището в гр. Лом – катализатор за развитието на търговията в региона от края на ХІХ в. до 20-те години на ХХ в.

Дискусия:

17.10 17.30

17.30 – 18.30 – Представяне на двутомника Изследвания и материали за Видин и региона. Съставителство и научна редакция – Пламен Митев и Ваня Рачева

25 окт. 2018 г. Конферентна зала на Областна администрация – Видин

Водещ: проф. д.и.н. Стоянка Кендерова 9.00 – 10.30

І Заседание:

9.00 9.20 Агим Яанузи, Исторически архив „Тимочка крайна“ – Зайчар  

Развој пиварске индустрије у Зајечару крајем ХІХ и почетком ХХ века

9.20 9.40  Зоран Яанкович, Исторически архив „Тимочка крайна“ – Зайчар 

Почеци банкарства у Зајечару крајем ХІХ и почетком ХХ века

9.40 – 10.00 д-р Джени Иванова, Научен архив на БАН

Носиите във Видинско от края на XIX в. в архивните документи от фонда на Иван Шишманов

10.00 – 10.20 Лелица Бошкович, Исторически архив „Тимочка крайна“ – Зайчар    

Развој електрификације у Зајечару почетком ХХ века

Дискусия: 10.20 – 10.30

Кафе-пауза: 10.30 – 10.50

ІІ заседание:

Водещ:доц. д-р Християн Атанасов 10.50 – 12.50

10.50 11.10 Драган Живкович, Исторически архив „Тимочка крайна“ – Зайчар 

Фабрика стакла индустријско привредне Задруге А.Д. у Зајечару (1923-1930)

11.10 11.30 Велибор Тодоров, Исторически архив „Тимочка крайна“ – Зайчар 

Рзвој млекарске индустије у Зајечару у ХХ веку

11.30 11.50 Светлана Кръстева, Държавен архив – Видин

Млекоинститутът във Видин – научни приноси за развитието на млечната промишленост в България 60-те – 80-те години на ХХ век

11.50 – 12.10 к.и.н. Наталия Голант, Музей на антропологията и етнографията «Петър Велики» (Кунсткамера) на РАН

Съвременни влашки зимни празници във Виена 

12.10 – 12.30 д-р Сашка Бизеранова, Регионален исторически музей – Видин

Значението на числата в погребалната и поменалната обредност (по материали от Видинско)

12.30 – 12.50 доц. д-р Иванка Нинова, Музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Димитър Попов и мястото му в музикалната култура на България през ХХ век

Дискусия, представяне на сборника от Третата конференция`2016 г.

 и закриване на конференцията: 12.50 13.30