Музеят във Видин ще извърши предконсервационни проучвания в "Магурата"

Областният консултативен съвет по туризъм проведе заседание във Видин, на което бе представена Концепцията за туристическо райониране на България, според която в страната се определят 9 туристически райони. Област Видин попада в Район Дунав с център град Русе. Само община Чупрене се отнася към Старопланински туристически район.

В Концепцията се посочва, че основната специализация на район Дунав и неговите уникални, конкурентни предимства като туристическа дестинация са в областта на културния и круизния туризъм, а сред разширената специализация се причисляват още културно-исторически, речен, приключенски и еко, градски развлекателен и шопинг, винен и кулинарен, религиозен и поклоннически туризъм.

Всеки туристически район се управлява от специално създадена Организация за управление на туристическия район (ОУТР) – юридическо лице, което се учредява и регистрира по реда на Закона за туризма. Вече е поета инициатива за създаване на специализираната организация, като за целта общините от област Видин следва да вземат решение дали да се включат като учредители в организацията или да се възползват от възможността да се включат на по-късен етап към колективния орган.

По време на заседанието бе представен и Устойчивият регионален план за мобилности в туризма по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“. В планът са разписани краткосрочни и дългосрочни мерки за развитието на секторите туризъм и транспорт в област Видин. Съветът взе решение за съгласуване на плана и предложи да бъде одобрен от Областния съвет за развитие, който ще заседава утре.

Представителите на общините информираха присъстващите за предстоящите проектни и инвестиционни намерения в сферата на туризма.

Община Видин активно търси възможности за реставриране на Синагогата и подобряване състоянието на крепостта "Баба Вида". Община Белоградчик разработва проект за изграждане на допълнителни атракции и подобряване подстъпа до пещера Магура на хора с увреждания. В Кула планират парково обновяване и  реконструкции в района на крепостта Кастра Мартис, както и създаване на допълнителни туристически атракции. Регионален исторически музей Видин ще извършва предконсервационни проучвания на пещера Магура по спечелен проект.

По време на заседанието стана ясно, че и през настоящия летен сезон региона ще има богата културно-развлекателна програма, насочена към различните музикални предпочитания на жителите и гостите на областта. Видин, Белоградчик и пещера Магура ще бъдат сцени на оперни и балетни представления. Предстои провеждането и на традиционните панаири в различни градове на областта.

Към състава на Областния консултативен съвет по туризъм се присъедини и представител на Асоциация на екскурзоводите в България.