На фотолов за български ерантис, който се среща единствено на Връшка чука

Единственото в света находище на защитения растителен вид български ерантис се намира в района на Връшка чука.

Уникалното цвете цъфти сямо няколко дни през пролетта и е истински късмет да бъде видяно. Освен че трябва да бъде улучен точният момент, човек трябва да има и водач, който знае къде точно расте. През чуката мината българо-сръбската граница и посещението на района става само след съгласуване и разрешение от гранична полиция.

Макар че погледната от подножието, Връшка чука изглежда ниска, изкачването й отнема време, още повече, че природата е великолепна и буквално на всяка крачка трябва да се спира, за да не се пропусне поредната гледка, цвете, цъфнало дръвче, буболечка или птичка.

Ботаниците описват българския ерантис по следния начин: Това са дребни многогодишни тревисти растения с грудковидно задебелени коренища и нетрайни надземни части, високи 7 – 15 см. Приосновните листа са видоизменени в люспи, стъбловите са събрани в разположена непосредствено под цвета розетка. Те са дълбоко дланевидно наделени. Цветовете са единични. Чашката с 5 – 8 лисчета, венчевидна, нетрайна, жълта или бяла. Венчелистчетата са видоизменени в нектарници. Тичинките са многобройни. Плодникът е апокарпен, съставен от 4 – 8 плодолиста. Плодът е сборен, съставен от 4 – 8 многосеменни мехунки, чиито върхове завършват с дълги носчета. Скоро след разпръскването на узрелите семена, надземните част отмират. Това се случва обикновено през май, след което растенията изпадат в летен покой.

Съгласно закона за биологичното разнообразие ерантисът е критично застрашен ендемичен вид с намаляваща численост и единствено находище - резерватът Връшка чука. Освен ерантиса в района се открива томасиниев минзухар, ничичево прозориче, тъмнопурпурна метличина и розов божур. Обектът е включен и в европейската екологична мрежа „Натура 2000”. Районът е прочут и като балкански билков пояс. Един от най-известните ни билколечители Петър Димков твърди, че тук са струпани на едно място извънредно много лековити растения.