Най-доброто за Видин е да се сложи край на схемаджийското управление

Да бъде сложен край на схемаджийското управление, предлага в МАНИФЕСТ към гражданите на Община Видин гражданското движение "Справедливост за Видин".

Манифестът бе обявен на пресконференция в сряда. В него се предлага честно и принципно управление, без зависимости от корпоративни интереси, без зависимости от задкулисие и безпринципни договорки, които превърнаха община Видин в придатък на частни икономически играчи.

Ето какво пише в Манифеста: 

Хората в Община Видин са трудолюбиви, земята e плодородна, природата е чиста, културно-историческото наследство е уникално, а географското положение ни отрежда място да сме най-близо до Централна и Западна Европа, на кръстопътя на европейската река Дунав и трансевропейския път Е-79. Въпреки обективните дадености, Видин катастрофално изостава от останалите общини - областни центрове. В съществуващите регионални диспропорции се намира в полюса на най-бедните, икономически изостаналите и сегрегирани региони. Причината е в лошото управление на национално и местно ниво.

В Община Видин местното самоуправление се е превърнало в схема за обогатяване на малцина, в която частният интерес е поставен над общия интерес на мнозинството видински граждани. Общинската собственост се разпродава или е оставена да се разрушава. Инфраструктурата в града и селата е бизнес, в който целевите бюджетни средства за капиталови разходи са гарантирани доходи за приятелски фирми. Здравето е превърнато в стока. Общинската поликлиника, зъболечението и общинските аптеки са ликвидирани. Без подкрепа от държавата и от общината, единствената държавна болница изнемогва, свива дейността си и затваря отделения. Развива се здравният туризъм към съседни градове, вместо да се развива здравеопазването във Видин. Културно-историческото наследство е стока и към него се подхожда като към източник на печалба, без да се поддържа и опазва. Рухването на част от градежа на "Баба Вида" е показателно за безстопанствеността, за лековатото и безотговорно отношение към паметниците на културата. Образованието е стока. Бъдещето на децата е стока.

Общината е стока и схемаджиите си пазаруват власт в нея, за да възпроизвеждат едно и също управление, като сменят само лицата.

Затова общината се страхува от прозрачността. В доклада на „Трансперънси интернешънъл“ от 2023 г. публичността и отчетността на видинския кмет и на изпълнението на договори по обществени поръчки са оценени с двойка, публичността и отчетността по европейски проекти – с тройка. Въпреки това не се приема предложената от нас Наредба за прозрачност на общинските разходи. Страхува се от реалното участие на гражданите във вземането на решения, защото това би осуетило ангажиментите, които се поемат към големите играчи. Не се прилага Наредбата за създаване и функциониране на квартални съвети. Незаконно се блокира процедурата за произвеждане на местен референдум заедно с изборите на 29 октомври. Дори планирането на финансовите средства по Плана за интегрирано развитие на общината става след формално обществено обсъждане, резултатът от което е включването на проекти, от които понякога има спорни ползи за общността.

Когато играчите си имат община, корупционните решения изместват законността, няма справедливост при разпределението на публичните финансите и те изтичат към изпълнители, подизпълнители и частни партньори. Затова не се създава фонд „Здраве“, не достигат средства за училища, детски градини, култура, спорт и социални дейности, за благоустрояване на жилищни квартали и села.

Предлагаме Ви заедно да сложим край на схемаджийското управление!

Предлагаме Ви честно и принципно управление, без зависимости от корпоративни интереси, без зависимости от задкулисие и безпринципни договорки, които превърнаха община Видин в придатък на частни икономически играчи. Местната власт трябва да се превърне в инструмент за решаване на проблемите на хората, а не общината да се управлява сякаш е частна собственост на кмета, на общински съветници и бизнесмени.

Предлагаме Ви местно самоуправление, основано на законността и принципите на свободата, справедливостта и солидарността. СВОБОДА на всеки гражданин да живее достойно, без страх, зависимости и принуда. СПРАВЕДЛИВОСТ в управлението на общинските финанси и ресурси в името на обществения, а не на частния интереси. Социална справедливост, насочена към гарантиране правото на труд, на достъп до качествено здравеопазване и образование, на равнопоставено участие в обществения живот и равен достъп до обществените блага. СОЛИДАРНОСТ, взаимна подкрепа и грижа за слабите и застрашените от социално изключване.

За да се случи това, предлагаме:

- Законосъобразно, справедливо и прозрачно управление на финансовите и материалните ресурси на общината;

- Широко и активно гражданско участие в местното самоуправление чрез създаване на квартални и селски съвети, провеждане на референдуми и обществени обсъждания;

- Край на безогледната разпродажба на общинска собственост и управление на основните комунални услуги от общински дружества и предприятия;

- Справедливост, поносимост и предвидимост при формиране на местните данъци и такси;

- Нова философия на общинския бюджет с повече пари за здравеопазване, образование, култура, спорт и социални дейности;

- Ефективно използване на общинските ресурси за осигуряване на перспектива за достоен живот на всеки гражданин и за превръщане на Видин в община на равните възможности.

Обръщаме се към живеещите в града и селата, към работещите и безработните, към младите и старите, към обезверените и към изгубилите мотивация да участват в обществените дела: ВЪЗМУТЕТЕ СЕ, ЯДОСАЙТЕ СЕ И ГЛАСУВАЙТЕ!

За да се чуе гласът Ви!

Защото Вие сте овластени да решавате!

 

Манифестът може да изтеглите от прикачения файл.

Прикачен файлРазмер
PDF icon manifest.pdf1.41 MB