Ние сме "Дума"!

Когато Корнелия Нинова, през юли на 2018 година ни събра да ни представи „Визията“ си, като платформа за дебат?!, въобще нито за секунда не се усъмних в нейните искрени намерения.

Когато, обаче, я прочетох няколко пъти се озадачих за нейната безкористност.

А, когато отмина и последния пленум на БСП, на 28 септември 2018, вече нямам никакви съмнения, че става дума за ПРАХ В ОЧИТЕ. Тежка манипулация, откровена лъжа и безочливо лицемерие ( то не може да бъде друго). Освен това – суспендиране на основния закон на партията – Уставът(!), както и на решенията на нейния върховен, колективен орган- НС(присъствали само 106, от 182). Формализъм. Документооборот, според който всичко е ОК.

Нещо, което ни е безкрайно познато в управлението на държавата от Борисов.

Излиза, че Борисов е Нинова в изпълнителната власт, а Нинова е Борисов в собствената си партия.

Нещо повече. Свидетели сме на тежка подмяна на философската, икономическа, културна, правна и социална идеология в платформата на социализма в БСП.

Ярък пример за това е решението на НС, което аз приемам за меродавно, за съдбата на вестник „Дума“.

Има против решението на К.Нинова, има и за. Но съществената част от НС (60 и повече) гласа, които определят бъдещето на вестника са – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.

Та, тези въздържалите се, фактически решиха: НЯМА ДА СПАЗВАМЕ УСТАВА СИ.

Добре. И така може. Аз приемем вашето решение. Само да не се разсърди някой, персонално, когато ръководството, което не спазва устава, утре или в други ден ви изхвърли от листите за народни представители, общински съветници, кметове, и прочее длъжности в самата партия. Вие, „въздържалите“ се – САМИ отворихте вратата към тази възможност. Кутията на Пандора.

Колективната мъдрост за въздържание – трябва да приемем.

Но, след последният пленум на НС на БСП, който фактически се въздържа от решение, бетонирайки решението на Корнелия Нинова и Кирил Добрев, да си назначават – който им падне срещу 3 000 лева заплата (евтинджос, ако питате мен), стана повод за моя лична, идеологическа трагедия.

Защото, разбрах , че Александър Симов – кирковецът, човекът „рот фронт“, човекът, който знае, че „Маркс вярва човешката съпротива“, е изнесъл патетично слово, в стилистиката „матросов“, в защита на сгазването на Устава на БСП. 

Той, човекът, не е пеел в защита на звездите и прогресът и заради които е разстрелян, както е описал Вапцаров, а в защита на другаря си по койка в студентското общежитие, който бил добър човек. Сигурно е добър човек. 

Но, това няма никакво значение, когато Уставът на БСП, която иска да сменя системата, сиреч основният и закон е изнасилен – публично без всякакви скрупули с гласа на въздържалите се, кой добър, кой лош - няма никакво значение.

Моята наивност има предел. Моята вяра – никога, си мислих. 

Когато Сашо беше поканен от Корнелия Нинова, да бъде „официалната опозиция“ в ИБ на БСП, аз все още бях наивна, но вярвах. Когато , Кирил Добрев ми каза, че негова е заслугата Александър Симов да стане депутат на БСП оголих два-три зъба, за да му напомня, че той е САМОНАПРАВИЛ СЕ И САМОДОКАЗАЛ СЕ ЧОВЕК в партията – бях наивна, но вярвах. 

Но когато Александър в патетично слово, както само той умее, защитава БЕЗЗАКОНИЕТО в партията по време на заседание на колективният и управляващ орган – моята наивност се изпари, заедно с вярата ми.

Нито вярвам, нито мога да изслушам още грам разказ за неговото продажничество. 

Отказвам. Категорично.

Пределът на моята вяра е на своя кризисен минимум.

Свободната „Дума“ е хваната в менгемето на безкрайно цинични процедури, вратички в самия устав, безхаберие на ръководството на БСП, страхлив НС и времето. Да, защото такова ни е времето. Когато кристално чисти хора се покваряват пред очите ни. Заради едното депутатстване. Всуе е тази парадигма. „Ресто, не струва“, както е казал поета. И е разстрелян. Но живите го повтарят безспир. Не струва, не струва, не струва.

И най-после, нека да ви покажа алтернативата, защото винаги има такава:

Проект


ПОЗИЦИЯ

На 28 август 2018 г. Изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия взе изненадващо и нелегитимно решение да освободи Таня Джаджева и да назначи Йордан Мичев за и.д. главен редактор на в. “Дума” с 6-месечен изпитателен срок. Мотивите – вестникът бил “некачествен, непрофесионален и неопозиционен”, а председателят настоявала да й се даде възможност "да си създаде екип"!? Подобни аргументи са съвършено недопустими и показват абсолютно неразбиране и непознаване на същината на левия вестник, който не е инструмент за обслужване на което и да е ръководство на партията.

Буквално преди една година – на 14 октомври 2017 г., Националният съвет на БСП прие специално решение по въпросите на левия печат. Точка 1-ва на решението гласи: „Приема доклада относно разработката на концепция за бъдещето на левите печатни издания“. В материалите по решението е закрепена политическата позиция, че вестник „Дума” трябва да запази мястото си на ляв политически всекидневник; в него да имат превес аналитичните текстове с ясна лява ориентация и именно като такъв по-нататък да разширява влиянието си в обществото.

Нито в посочените документи, нито в продължителната дискусия на самото заседание на НС на партията на посочената дата, не се намират и не бяха изказани никакви критики и квалификации от рода на споменатите по-горе; напротив – бе потвърдено уникалното място и роля на вестника в политическия живот на страната, както и необходимостта от пълна подкрепа за по-нататъшното му утвърждаване като трибуна на социалистическия възглед за проблемите и перспективите пред България днес.

Извършената внезапна смяна на ръководството на вестника е в пълен разрез с духа и буквата на взетите на посоченото заседание решения. Тя е и в пряко нарушение на Чл. 59 (2) от Устава на БСП, който гласи, че “главните редактори на печатните и електронните издания се определят от НС на БСП”. Удобното обяснение, че и предишните двама и.д. главни редактори на вестника са били избирани от ИБ, не може да служи за оправдание. А порочната практика за неглижиране на НС на БСП отнема възможността на съответния главен редактор да утвърждава своя и на вестника авторитет като носител на Лявата кауза в България!

Но и нещо повече -- в случая имаме особено красноречив пример на все по-безпардонно провежданата практика за пълно пренебрегване на ролята и правомощията на Националния съвет на БСП като ръководен орган на партията между заседанията на нейния Конгрес, ясно и недвусмислено записани в нашия Устав. Връх на тази практика стана представянето на документа „Проект Визия за България“ – възможно най-отговорна заявка за политическо доверие от страна на обществото – без каквито и да било разглеждане и одобрение от страна на Националния съвет!

Подписалите настоящия текст заявяваме категоричната си позиция, че взетото от Изпълнителното бюро решение за смяна на главния редактор на в. „Дума” е лишено от каквито и да било принципни съображения и нещо повече – представлява особено тревожен пример за подмяна на колективния принцип на ръководство на партията в лицето на нейния Национален съвет с еднолични решения на неговия председател в разрез с уставните норми!

Освен всичко друго, БСП не може да си позволи, особено сега, да става проводник на порочни практики за нарушаване на медийната свобода, които рушат устоите на демокрацията. Още повече, че в резултат на тези маневри начело на „Дума” е поставен случаен човек, без авторитет и доказана компетентност, но очевидно избран и протежиран в тесен ръководен кръг. Назначен за обидните и необясними за водещата медия на БСП 6 месеца изпитателен срок! Рокадата в ръководството на „Дума” вече имаше определено отрицателен и дори памфлетен отзвук в медиите. А както отбелязва Съюзът на българските журналисти в своя Декларация от 31 август т.г, начинът, по който е сменена главната редакторка на в.“Дума”, е поредният пример за недопустима политическа намеса и ограничаване свободата на словото“.

Ето защо предлагаме и настояваме точка първа на предстоящото заседание на НС на БСП на 29-ти септември т.г. да бъде:

„1. За състоянието на работата във в. „Дума” и за перспективите за неговото развитие като Левия вестник на България“
с докладчик председателят на Националния съвет на БСП Корнелия Нинова. “. До обсъждането да бъдат поканени за изслушване представители на творческия екип и на журналистическото дружество на СБЖ във вестника.

И проект за Решение:

«Отменя решението на ИБ на НС на БСП от 28 август 2018 г. за назначаването на Йордан Мичев за и.д. Главен редактор на «Дума» с 6-месечен изпитателен срок.
Възлага на ИБ на следващото заседание на НС да внесе доклад за ролята, състоянието и проблемите на в. «Дума», както и предложение за определяне на главен редактор на вестника в изпълнение на чл. 59 от Устава на БСП».

Вестник „Дума” трябва да продължи да бъде трибуна на свободното слово и на социалистическата идея!

Септември 2018 г.

Албена ШАВЕЛ