Обръщение на ръководството на МБАЛ "Св.Петка" към видинските граждани: Четири години борба за оцеляване

Уважаеми колеги и съграждани,

В навечерието на 150-та годишнина от създаването на болничната дейност в областта, ръководството на МБАЛ „Св. Петка” АД, гр. Видин е задължено да сподели с вас това, което е постигнало за четири годишното си управление както и наследените и съпътстващите ни проблеми.

Няма безгрешни ръководители, няма съвършени управляващи, но работещите в здравеопазването полагат максимални усилия да изпълнят професионалнят си дълг. Годишно на лечение в болницата преминават от 13 000 до 13 700 пациенти. Спасяват се стотици човешки живота. При нас се лекуват дори и граждани, които не са доволни и критикуват местното здравеопазване, но пътуването до друга болница би им коствало живота. Приемаме здравно не осигурени граждани, за които изписваме куп писма, за да възстановим направените разходи. Не винаги това се случва, но нашето задължение е да ги лекуваме. Лекарите и медицинските специалисти полагат усилия за даване на качествена медицинска помощ независимо, от не доброто финансово състояние на болницата.

Ръководството наследи дългове, за които не се говори. Само за санирането на сградата през 2012 г. е сключен договор с фирма „Енемона“ гр. Козлодуй за 3 200 000 лв. - главница, ДДС и лихва със срок на погасяване 7 години. Ежемесечно заплащаме по 50 000 лв. вноски по това задължение. Наследените други задължения са около 5 400 000 лв. Като този размер е погасяван през годните, но недостига на финансов ресурс натрупва следващи дългове, които не сме увеличили.

Въпреки затрудненото финансово състояние не сме допуснали блокиране на банковите ни сметки, разплащаме се с доставчици, своевременно изплащаме работните заплати на целия персонал. От приходите на болницата 60 % са за работни заплати и осигуровки, а останалите 40 % включват стойността на лекарства, медицински изделия и консумативи, реактиви, дезинфектанти, ел.енергия, вода, отопление, храна на болни, пране на болнично бельо, транспорт на диализно болни пациенти, абонаментно поддържане на медицинска апаратура и техника и други разходи без, които болницата не може да функционира пълноценно. Към момента тези проценти са в съотношение са 66 % на 34%.

Увеличението на средствата за работна заплата са по две основни причини – увеличението на минималната работна заплата за страната. За 2013 г. тя е 310 лв., а от 01.01.2018 г. е 510 лв. Този ръст на минималната работна заплата от 64,5 % налага задължително увеличение на работните заплати на персонала на болницата. Другата по важна причина за увеличеният размер на средствата за работна заплата и осигуровките е заплащането на медицинският персонал. На всички е известно, че проблемът с лекарите и медицинските специалисти е национален проблем, който основно касае заплащането. Ръководството на МБАЛ „Св. Петка” АД, гр. Видин успява да задържи необходимия персонал за доказаното второ ниво на компетентност на лечебното заведение. 2

Към 01.01.2018 г. средната работна заплата на един лекар е 1330 лв. при средна работна заплата към 31.12.2013 г. 975 лв. Медицинските специалисти от 611 лв. средна заплата за отчетната 2013 г., стартират настоящата година със средна заплата от 786 лв. Средна работна заплата в системата на здравеопазването за страната за 2017 г. е 1158 лв., за лечебното ни заведение е 810 лв.

Освен за добро заплащане, ръководството на МБАЛ „Св. Петка” АД, гр. Видин е осигурило акредитация за срок от 4 години за придобиване на специалност в почти всички отделения. През 2016 г. за придобиване на специалност имахме 4 специализанти, а към момента специализантите ни са 7 лекари. На пълна наша издръжка през 2016 г. са завършили и дипломирали 13 медицински специалисти с бакалавърска степен и 2 с магистърска степен. В момента на обучение за степен магистратура са 4 медицински специалисти.

Жителите на област Видин не са забравили, че във Видинската болница имаше и други две отделения– по урология и инфекциозно, които са закрити от предходни ръководства. В момента са осигурени средства и стартира подготовка за ремонт на отделението по инфекциозни болести и неговото откриване. Настоящето ръководство с неимоверни усилия успя на 30.12. 2015 г. да получи разрешително за отделението по инвазивна кардиология и отделението физикална и рехабилитационна медицина, в което се възстановяват пациенти след лечение в отделението по ортопедия и травматология, нервно отделение, хирургично отделение и отделението по кардиология.

Сагата и борбата с частната болница на Търговска лига, за да има инвазивна кардиология в държавната болница е започнала началото на 2014 г. и продължава и в момента. С много усилия и средства ръководството на болницата оспорва сключените договори за отдаване под наем на 670 кв.м. площ от приземен етаж на болницата и 350 кв.м. площ от детско отделение срещу наем значително под пазарната цена. Освен този договор лечебното ни заведение оспорва още 10 неизгодни договора, които ако бяха реализирани, финансовото състояние на болницата щеше да бъде катастрофално. Съдебните дела са за над 4 900 000 лв. При неформална проверка в регистрите на НАП по повод съдебните дела е установено, че работещ в нашата болница лекар /обявен в публичното пространство от местен политик за следващия изпълнителен директор на МБАЛ „Св.Петка” АД, гр. Видин / е напуснал лечебното ни заведение и е преминал на работа в частната болница СБАЛК „Видин“ ЕАД, срещу която продължават съдебните ни спорове. В една от регистрациите за кореспонденция по повод съдебните ни искове, частната болница е посочила регистрация с адрес на близки, също на лекар работещ в лечебното ни заведение и понастоящем предложен за член на съвета на директорите на МБАЛ „Св. Петка” АД, гр. Видин. Независимо от цитираната малка част от трудностите на мениджърския екип на болницата, преодолявайки трудните препятствия, той успява да получи разрешение за дейност по инвазивна кардиология и отделението оборудвано със съвременна медицинска апратура и техника спасява пациенти със сърдечно съдови заболявания, включително остър инфаркт на миокарда. За много пациенти с тези заболявания пътят до Враца 5 /най-близката такава болница/ може би щеше да завърши с нежелан край. Със собствени средства успяхме да извършим ремонт на отделението по акушерство и гинекология и закупим нови кувьози за неонатология.

Извършен е ремонт на отделението по психиатрия пневмология и фтизиатрия. От бившият кино салон превърнат в склад за бракувани материали, ръководството задели средства и успя да направи конферентна зала, която се ползва за заседания и съвещания от по-голям мащаб.

В периода 2014–2017 г. със собствени средства е закупена нова медицинска техника и апаратура за над 350 хил. лв. като – ехографи за отделението по нефрология и отделението по вътрешни болести, медицински инструменти за хирургично отделение, микроскоп за отделението по очни болести, С-рамо за отделението по ортопедия и травматология, хематологичен анализатор и автоматичен биохимичен анализатор за клинична лаборатория, която прави изследвания освен на пациенти на болницата и на пациенти на дъщерното ни дружество – медицински център „Света Петка” гр. Видин.

За удобство на гражданите от област Видин, ръководството на лечебното заведение извърши със собствени средства ремонт на сграда на територията на болницата и премести ТЕЛК, която работеше на 2-ри етаж на бившата поликлиника.

Не на последно място са средствата дадени за построяването на параклис в сградата на болницата. За вярващите хора, за близките на пациентите ни, това е кът за усамотение, успокоение и молба за здравето на всеки.

Със собствен транспорт ежедневно с извозват от и до домовете им 50 пациенти нуждаещи се от диализно лечение. За изпълнение на програмата за финансово оздравяване, ръководството на МБАЛ „Св. Петка” АД, гр. Видин премести в новата сграда отделението по кожно венерически болести и отделението по пневмология. С това се намалиха разходите за отопление и транспортните разходи, които ежедневно се извършваха за обслужване на пациентите на двете отделения за ползване на лабораторни изследвания и рентгенови снимки.

Това е една съществена част от това, което прави ръководството на Видинската болница, за да може населението да получава качествено медицинско лечение. Всеки здравомислещ човек разбира, че лечебното заведение в ролята си на търговско дружество не може да отговаря на 100 % на законовите изисквания за този статут. Лечебното заведение не произвежда продукция, за да може да реализира печалба.

Поставени сме в бюджетна лимитна рамка, която не разплаща над лимитна дейност, за която са направени разходи по лечение на пациенти. Наред с този проблем, е и не актуализираните клиничните пътеки със стойности определени от преди 10 години без промяна въпреки увеличението на лекарствата, работните заплати, осигуровките, ел. енергията и други основни разходи. Никъде не се намират разшифровки на калкулираните разходи в общата стойност на клиничните пътеки, не става ясно и какъв е размерът на труда на лекарите и медицинските специалисти. Това е национален проблем и всички очакваме от всеки министър да внесе яснота и промяна.

На най-високо ниво се признава, че търговското дружество не е форма за дейност на лечебно заведение. И най-добрият мениджърски екип в тази правна рамка трудно може да упражнява дейност без финансови проблеми. За лечебни заведения, особено частни, това е възможно, поради факта, че големите болници работят с по голям дял на скъпи пътеки, освен това, в частните такива, пациентите правят дарения, които се реализират в края или началото на лечението, когато пациентът е поставен в ситуация на невъзможност да откаже.

От Ръководството на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин

Пълния текст на обръщението, можете да прочетете в прикачения файл

Прикачен файлРазмер
PDF icon pismo.pdf1.11 MB