Община Видин излиза от финансовия батак на Видов, Гергов и компания

„Община Видин днес е финансово стабилна; успя да повиши събираемостта от местните данъци и такси; реализира значими проекти по европейски и национални програми в сферата на социалните услуги, пътната инфраструктура, енергийната ефективност, образованието, културата; създава по-благоприятен инвестиционен климат; подобрява административното обслужване“ – заяви кметът на Видин Огнян Ценков на пресконференция и подчерта, че резултатите са плод на обединените усилия на всички жители, с подкрепата на държавата, на Общинския съвет, на бизнеса.

Ценков отбеляза, че Община Видин продължава спазването на изискванията, заложени във финансово-оздравителния план. Благодарение на положения труд, през 2018 г. Общината отговаря на критериите, залегнали в чл.130а, ал.1 от Закона за публичните финанси: наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината да не надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината.

Размерът на просрочените задължения се промени

от 7 279 848 лв. към 31.12.2015 г.

на 1 314 915 лв. към 31.10.2018 г.

Общо събраната сума от собствени приходи и помощи към 31 октомври 2018 г. е в размер на  8 331 163 лв., сравнена със същия период на 2015 г. - 6 613 313 лв., като събираемостта е увеличена с 26,00 % спрямо 2015 г.

Огромните дългове на общината в размер на 22 млн. лв. бяха натрупани от кмета Румен Видов с подкрепата на тогавашното мнозинство в Общинския съвет. Следващите четири години на кмета Герго Гергов, отново с подкрепата на Общинския съвет, се оказаха период на безвремие, тъй като след неговия мандат общината беше оставена със същите борчове - над 21 млн. лв.

Към края на 2018 г. общите задължения са намалени с 50 процента, а 4/5 от просрочените са разплатени, като за погасяване остават около 18 процента.