Общинският съвет гласува предложението на БСП за финансова инжекция на болницата

На извънредно заседание днес общинските съветници дебатираха какви мерки да се вземат, за да се решат проблемите във видинската многопрофилна болница за активно лечение, за да се запазят медицинските кадри и се увеличи заплащането на труда им. Кметът на Община Видин Огнян Ценков също присъства на заседанието и изрази своето удовлетворение от загрижеността на всички за бъдещето на лечебното заведение: „Както вече заявих, аз и общинското ръководство стоим категорично в подкрепа на видинската болница, на нейното функциониране и развитие и механизмите, с които можем да го осъществим“. 

След продължителни дискусии и изказани становища, бяха гласувани две предложения и приета декларация. Първото се отнася за заделянето на финансов ресурс и създаването на фонд, който да подпомага медицинските работници в МБАЛ „Св. Петка“, като средствата се предвидят в бюджета на Община Видин в размер най-малко на 250 000 лв. годишно. Също така, с оглед на обстоятелствата спешно до края на годината да се осигурят 150 000 лв. за коригиране на трудовите възнаграждения на медицинския персонал. Второто предложение, което бе прието, е свързано с иницииране на среща с участието на здравния министър и представители на Министерството на здравеопазването, на ръководството на видинската болница и на работещите в нея, на Община Видин, на общински съветници и други съпричастни институции, на която да бъдат взети адекватни мерки за справяне с проблемите в МБАЛ „Св. Петка“.

На извънредното заседание бе приета декларация, адресирана до министър-председателя на Република България, до министъра на здравеопазването и министъра на финансите. В нея пише: „Обръщаме се към вас с искане за незабавна финансова помощ за МБАЛ „Св. Петка“ – град Видин и запазване на дейността й в пълен обем и структура, което ще доведе до съхраняване на свещеното за нас лечебно заведение. Моля да имате предвид, че нефункционирането на болницата в пълен обем ще доведе до нов, допълнителен и окончателен демографски срив на Видинския регион“.