Обявиха грипна епидемия във Видинска област, затварят училищата до 28 януари

Във връзка с регистрираното високо ниво на заболяемост от остри респираторни заболявания и грип на територията на област Видин през седмицата 14.01.2019г. – 20.01.2019г.  (88 болни - 199.4%оо) и рязкото покачване броя на заболелите през последните два дни (21.01.2019г. и 22.01.2019г. – 66 болни) и достигнатите епидемични стойности на заболяемостта, на 23.01.2019г. се проведе заседание на Областната оперативна група за борба с Грип и ОРЗ. Обсъдена е епидемичната обстановка и е  взето решение за обявяване на грипна епидемия на територията на област Видин, считано от 24.01.2019г. С цел ограничаване епидемичното разпространение на инфекцията, е издадена заповед на Директора на РЗИ – Видин и са разпоредени необходимите противоепидемични мерки:

1. Осигуряване на медицинското обслужване на тежко болните по домовете.

2. Насочване на болните с тежки форми на грип, с усложнения или с повишен риск от възникване на усложнения, поради наличие на придружаващи заболявания, за хоспитализация в лечебни заведения за болнична помощ.

3. Преустановяване на профилактични прегледи и имунизации, планови консултации на здрави бременни и кърмачета.

4. Преустановяване на плановите операции в лечебните заведения.

5. Преустановяване на посещенията в стационарите в лечебните заведения.

6. Разкриване (при необходимост) на допълнителни кабинети за преглед на пациенти с грипоподобна симптоматика.

7.  Стриктно спазване на противоепидемичен и дезинфекционен режими в лечебните и детските заведения.

8. Използване на лични предпазни средства при обслужване на болните в лечебните заведения.

9. Създаване на необходимата организация в МБАЛ за увеличаване капацитета за прием на лица с усложненията на грип.

10. По време на грипна епидемия детските заведения продължават да работят. Да се извършва строг сутрешен филтър от медицинските специалисти, подпомагани от преподаватели и възпитатели, с цел недопускане на болни деца и заболели лица от персонала. Откритите болни деца се връщат по домовете. Заболелите лица от персонала на детските заведения да не се допускат на работа.   

11. Преустановяване на всички масови мероприятия с цел избягване на контактите между болни и здрави лица.

12. Всички училища на територията на Област Видин преустановяват учебните занятия за периода от 24.01.2019г. до 28.01.2019г. вкл.