Огнян Ценков: БСП винаги гласуваха против предложенията, свързани с финансите на общината

Общинските съветници проведоха последното си заседание за мандат 2015-2019 г. След приключването му кметът на Община Видин Огнян Ценков коментира пред медиите, че 4 от 11 точки, включени в дневния ред като негови предложения, не са приети.

„Липсваше сериозна част от общинските съветници и на заседанието присъстваха 25. Предложенията бяха свързани с промяна на поименния списък за капиталови разходи, с приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета за 2018 г., с изпълнението на бюджета от 1.01 до 30.06.2019 г., приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Тъй като 17 от общинските съветници гласуваха „за“, а 8 – против (4-ма от БСП и 4-ма от „Единни за промяна“), нямаше необходимото мнозинство от 19 гласа в случая. Нищо ново, нищо изненадващо, именно тези две групи от общински съветници винаги гласуваха „против“ и за предложения, свързани с финансите на Община Видин, и с приемането на бюджетите. За излизане от тази ситуация аз ще върна негласуваните предложения за повторно гласуване и съм сигурен, че те ще бъдат приети от следващия Общински съвет поради обстоятелството, че бюджетът за 2018 г. е приет и това е една изискуема процедура по Закона за публичните финанси“ – каза кметът.

Той добави още, че няма изопачаване на целите, както се коментира и по повод актуализацията на програмата за качеството на атмосферния въздух – нормативен документ, който всяка година се приема. „За съжаление, г-жа Росица Кирова и г-н Людмил Димитров не бяха разбрали, че става въпрос за две различни неща. Тук не става дума за проекта на Община Видин, който тя спечели за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на средствата за отопление. Той е на обща стойност 12 милиона лв. и ще се изпълнява в срок от 58 месеца. Коментираните 100 000 лв. – това е отделен проект за актуализация на програмата за фини прахови частици, изискуемо поради обстоятелството, че до изпълнението на този проект, тя няма да бъде в срок и трябваше да бъде удължена и да се изпълнят определени критерии. Въпреки противопоставянето, тук Общинският съвет взе положително решение“ – добави Огнян Ценков.

Той отбеляза, че средно на година от Община Видин се внасят 200-240 предложения в Общинския съвет. Без решенията на местния парламент няма как да се осъществят всички дейности, свързани с предложенията – такива решения са били необходими и за разкриване филиал на Русенския университет, и за приема на дарението на регионалното сдружение на евреите „Шалом“ – Синагогата, бюджетите, и за участието по проекти и много други. „Ако нямахме положително становище, нямаше как да осъществим всичко, което до момента сме постигнали. Благодаря на всички общински съветници. Да, имаше нагласи от страна на БСП и „Единни за промяна“, както казах, но това не беше показателно, защото общинските съветници коректно и разумно преценяваха, че предложенията, които внасяме са законосъобразни и целесъобразни. Това е важното, за да достигнем всички тези успехи през четиригодишния мандат“, заяви видинският кмет.

След заседанието председателят на Общинския съвет Генади Велков покани колегите си и ръководството на Община Видин да си направят обща снимка пред паметника на площад „Бдинци“