Още 8 тракийски гробници са включени в индикативната листа на ЮНЕСКО

На 18 април отбелязваме Международния ден за опазване на паметниците на културата, който се чества от 1984 година по решение на ЮНЕСКО. 2018 г. е обявена за Европейска година на културното наследство. Тя поставя  акцент върху богатото културно наследство на Европа. Тракийската гробница в Казанлък е първият  български паметник, включен в Световния списък на паметниците на международната организация.

"Казанлък е включен в индикативната листа на ЮНЕСКО с още 8 тракийски гробници, което е последната стъпка за внасяне на документите в организацията с цел одобряване на обекти. Така ще можем да се похвалим с голям ансамбъл от гробници, които ще бъдат вписани в списъка на световното наследство. Община Казанлък полага грижи те да бъдат добре съхранени, с много добри пространства около тях, за да може освен интересни да бъдат и лесно достъпни", казва  Сребра Касева от общинската администрация на Казанлък.

По думите й, предимството на Казанлък е, че те са съсредоточени в малък район и са много повече, отколкото на други места, още повече, че тук  преди много години е открит и проучен единствения тракийски град Севтополис. Това е още един повод и основание Казанлъшката котловина да получи и името „Долината на тракийските владетели“. Освен Казанлъшката гробница, в общината има и 120 недвижими културни паметника, от които 60 архитектурни, 10 археологически, 51 исторически и два художествени. Това е едно огромно богатство, с което Казанлък се гордее и привлича голям брой туристи през цялата година. Най-голям интерес предизвиква Казанлъшката тракийска гробница, но в същото време, работят и много други гробници, като тази на Севт III в могилата Голяма Косматка, Оструша, социализирани гробници Хелвеция, Шушманец.