Откъде е името на с.Ивановци и как часовник на 130 г. се озова в кметството

Часовник на 130 години отмерва времето във видинското с.Ивановци и работи безотказно. Старинната вещ е дарена през 1885 г. на селското училище "Св.св.Кирил и Методий" от Станой Георгиев, който бил на гурбет в Германия. 

След затварянето на школото часовникът е прибран в кметството, където е окачен на най-видното място и по него местните сверяват часовниците си, защото работи с абсолютна точност.

Селото е създадено от преселници от Сърбия преди повече от 200 г. и е получило името си по името на най-многолюдното семейство - Иван и синовете му Пейчо, Рангел, Искрен, Георги и Славко.