Правят нова площадка за скейтборд

Предвидената за тази цел територия се намира зад паметника на Свободата, в посока към крепостта „Баба Вида“. Преасфалтирани са съществуващи пешеходни алеи и част от кръгово пространство. 

Намерението да се направи скейтборд площадка е съобразено с желанието на видинските деца. И сега има съоръжения, които са поставени пред паметника, но те не са достатъчни. „За да привлекат вниманието ми, децата бяха организирали протест пред Общината. Тогава ги поканих на разговор и те споделиха своята идея. Затова в бюджета за 2018 г. заложихме 50 000 лв. за тази площадка и смятаме, че това място е най-подходящо“ – каза Ценков.

Ремонтираната площ е около 620 кв.м. Останалата част от голямото кръгово пространство се оформя като продължение на надлъжно разположената първостепенна алея, която води към крепостта. Тази площ е  180 кв. м. Има обособена и пешеходна алея, която да се използва от разхождащите се в парка хора, а границите на скейтборд площадката са маркирани. „Основната идея е на тази площадка да се поставят по-малки съоръжения, които се произвеждат по каталог за този вид спорт, за да могат технологично да се пренареждат при необходимост и по този начин да се създават различни пътеки и препятствия, които децата да преодоляват“ – обясни главният архитект. Той допълни, че изграждането на скейтборд площадката е част от намерението на общинското ръководство да се активизира частта от Крайдунавския парк между Телеграф капия и крепостта „Баба Вида“, като територията ще бъде облагородена.

По-късно децата, които бяха инициатори за изграждането на площадката, се срещнаха с кмета, за да коментират какви скейт съоръжения да бъдат закупени. Предвидените за тях средства са около 27 000 лв. от общия размер, заложен в бюджета. Вариантите ще се обмислят внимателно и след седмица ще бъде взето решение. Огнян Ценков изрази надеждата си, че до месец съоръженията ще бъдат доставени и новата скейтборд площадка ще може да се ползва от желаещите да спортуват.