Проф. Вера Бонева: Заплатите в българските музеи са 40 % от заплатите в румънските

Към днешна дата средната работна заплата на музейните експерти (уредници) в Румъния е 74166 леи годишно. Валутният калкулатор приравни сумата от този официален сайт към 29332.13 BGN. В България споменатият показател е около 40% от румънския. Очевидно, имаме сериозен системен проблем с управлението на сектора, след като държава с близък културен профил и с аналогична историческа съдба показва поне двойно по-голямо уважение към експертите, опазващи културното ѝ богатство - отразено в заплащането на труда.

Изразявайки безрезервната си подкрепа към справедливия протест на българските музейни специалисти, припомням, че техният брой е малко над 1000 човека. Заедно с останалия персонал на музеите, става дума за 3000 работещи българи, избрали да останат в родината и да опазват над 7 млн. културни ценности срещу символични заплати. Доближаващото се до минималната работна заплата възнаграждение на уредниците и екскурзоводите, които по стандарт са с висше образование, е само един от проблемите. Стои въпросът с поддръжката на сгради, част от които са емблематични (в национален или в местен план елементи на културното ни богатство). Стои въпросът за слабата ангажираност на общините с музеите, които са част от собствената им инфраструктура. Отворен е и проблемът за прекомерната финансова и административно-управленска зависимост на повечето регионални и общински музеи и галерии от общините принципали, водеща понякога до нелегитимно и необосновано усвояване от общините на част от собствените приходи на музейните институции.

Сигурна съм, че има решение на всички посочени проблеми - както чрез републиканския бюджет, така и през бюджетите на общините принципали на повечето музеи в страната. Време е общините, висшите училища, научните организации и структурите на централна администрация да започнат да включват музеите и галериите като равноправни партньори в големите проекти за развитие на туризма и за опазването на културното наследство, за да се осигури допълнителна възможност за по-справедливо възнаграждение на експертите с висок креативен потенциал. Както и да се използва по-плътно този потенциал при създаването на значими културни, инфраструктурни, научни и образователни продукти.

В хода на предстоящата задължителна реформа за момент не бива да забравяме, че при хората, избрали професионално да работят с КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ, са от значение не само заплащането, но и отношението на обществото и на другите институции към високоспециализирания им труд, възможностите за творческа изява и за работа в креативна среда, перспективите за кариерно израстване, убедеността в зрялото отношение на всички българи към културното богатство, получено даром от дедите. Богатство, което активните в наши дни българи са длъжни да предадат на следващото поколение - съхранено и оплодено с посланията на нашата турболентна епоха.

Проф. Вера БОНЕВА в профила си във Фейсбук