Работодатели във Видинско бавят заплати за 403 хил. лв.

Забавените  трудови възнаграждения през 2018 г. възлизат на 403 хил. лв. във Видинска област, каза на пресконференция Надежда Симеонова, директор на Инспекцията по труда във Видин, предаде Радио „Фокус“ – Видин.  През 2017 г. размерът на установените забавените трудови възнаграждения е бил над 670 хил. лв.  „В резултат на осъществения контрол от страна на Инспекцията по труда през 2018 г. 7 бр. предприятия са изплатили пълния размер на забавените трудови възнаградения, а общата сума на изплатените трудови възнаграждения след намесата на Инспекцията по труда възлиза на 270 хил. лв.“, заяви Симеонова.

За отстраняване на констатираните нарушения, установени по време на проверките през 2018 г., Инспекцията по труда е приложила 3172  принудителни административни мерки , като най-често е предприемана принудителна административна мярка даване на задължителни за изпълнение предписания – 2986 бр. 7 са спрени машините и съоръжения, 7 са и отстранените  от работа работници и служители поради липса на изискващата се квалификация или незапознати с правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Дадени са 17 предписания за въвеждане на специален режим за безопасна работа при възникване на сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето на работещите и при невъзможност за спиране на работата на опасните съоръжения и машини. 108  са дадените задължителни за изпълнение предписания за изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения.

Едновременно с прилагането на принудителните административни мерки през 2018 г.  са съставени и 148 акта за установени административни нарушения. Влезлите в сила наказателни постановления през 2018 г. са 166 броя. Сумата на санкциите от влезлите в сила наказателни постановления е 236 150 лв. при 152 800 лв., за 2017 г.