Резултатите от разкопките в Рациария бяха представени в Националния археологически институт

Резултатите от миналогодишните разкопки в Рациария, водени от доц. д-р Здравко Димитров, показват много добри възможностите за бъдещи проучвания, както и за реставрация и социализация на трите сектора, в които са работили архоелозите – около западната крепостна стена, около Декуманус Максимус и около централния сектор с резиденцията, банята, голямата жилищна сграда и улицата.

През 2017 г. продължи проучването на жилищна сграда, която се намира  между резиденцията на провинциалния управител на римската провинциая Крайбрежна Дакия и късноатнична баня.

Сградата е проучена на площ над 200 кв.м, но тя продължава на север, като вероятно е била много по-голяма от разкритото до момента и е заемала цяла една инсула (застроено правоъгълно пространство между улиците). Тя е строена през IV в., след това е преизползвана и има няколко строителни периода, като е сериозно преустроена след хунските нашествия през V в. На това място е имало живот до края на VI началото на VIIв.

Под нея са разкрити запазени останки от първата половина на I век сл. Хр., когато при император Тиберий Клавдий  (14 – 37 г.) и Гай Калигула (37 – 41 г.)  на северната граница на Римската империя тук е основан  военен лагер, в който са пребивавали подразделения на IV Флавиев, а по-късно и на VII Клавдиев легион.

Този най-ранен етап от живота на Рациария се доказва археологически от различни находки, включително и от вносна италийска тера сигилата (луксозна трапезна керамика), изработена още по времето на Тиберий Клавдий. 

Между сградата и резиденцията е разкрита улица  с канала под нея и останки от каменните плочи на самата улица, които са били преобърнати от багерите на иманярите преди десетина години.