Ритуално съоръжение е действало преди 8 000 г. край Оходен, Врачанско

Археологът Георги Ганецовски, директор на Регионалния исторически музей във Враца, в интервю на Анна Лозанова за Радио "Фокус"

Започнаха ли проучванията на ранното неолитно селище край село Оходен и какво можем да очакваме?

Започна 17 пореден археологически сезон на редовните проучвания на обект от ранния неолит Оходен-Валога. Обектът е интересен с това, че освен селището е регистрирано и едно ранно ритуално обредно място, в което преди 8 000 години са се реализирали интересни култови обреди на ранните земеделци. Това, което е важно в случая е най-важните обредни съоръжения през годините сме ги вдигнали „ан блок” чрез специална технология и сме ги експонирали във Врачанския музей. Те станаха една от атракциите в залите за археология.

Какви възможности ви дава на вас, като археолози, тази технология на съхранението на определени артефакти?

Имаме възможност когато е необходимо при случай на нужда, когато технологията е достатъчно напреднала, да отваряме тези витрини-саркофази и да се правят различни анализи на проби от експонираните съоръжения и по точно на съдържащите се в тях останки. Това се случи през зимата. Става въпрос за единствения по рода си в Европа глинен олтар с поставени в него три трофейни черепа на елени, заедно с огромните им рога, който е открит край Оходен. Появи се една спомоществователна организация в лицето на Университета в Тюбинген, Германия, която финансира реализирането на няколко проби за радиовъглероден анализ.

Какво показва този анализ?

Този анализ всъщност определя датировката на тези костни останки, т.е. кое е времето, в което те са били поставени в това съоръжение. Лабораторията, която реализира анализите е в град Познан. Първите данни показаха едни твърде ранни дати, дори смущаващо ранни с около700 години по-рано от възрастта на определените до момента съоръжения в ранно неолитния обект. Това наложи отново да отворим витрината и да извадим от друг череп на елен още две проби за радиовъглероден анализ. След пристигането на техните резултати се оказа, че те датират около 900 години по-рано от времето, което до сега сме уточнявали за функционирането на този обреден център. Това означава, че ритуалното съоръжение е действало в един предходен исторически период, нарича се среднокаменна епоха или мезолит. Досега обектът е известен като селище и обреден център от къснокаменната епоха или ранния неолит изведнъж се оказа, че тук има и обредно съоръжение от предходния период.

Как се променя с това същността на историческия обект край Оходен?

С това Оходен се превръща в уникален исторически обект, в който ще имаме шанса да проследим прехода между два периода – между периода на среднокаменната епоха и периода на новокаменната епоха и да добием много ценна информация за така наречената неолитна революция, която се е случила по нашите земи и за възникването на тази най-ранна за Европа земеделска цивилизация. Обект от периода на среднокаменната епоха е известен в България досега единствено в района на Побитите камъни край Варна, този е вторият с тази разлика, че имаме и последващия период, който ще ни даде уникален шанс в последващите археологически проучвания.