Ръководителят на Представителството на ЕК Огнян Златев откри международен кариерен форум във Видин

Над 300 безплатни консултации получиха безработни  и търсещи работа лица от региона по време на провелия се на 28.02.2019г международен кариерен форум „Реализирай се с Европейския Съюз“ в гр. Видин.

В рамките на форума бяха организирани директни срещи  между бизнеса и търсещи работа лица, на които бяха предоставени  лични консултации и информация относно възможности за релазицаия на пазара на труда чрез европейски мрежи за обмен на кадри /EURES, Enterprise Europe Network /, както и свободни работни места в сферата на шивашката промишленост, туризма, хранително –вкусовата промишленост, търговията и др в област Видин.

Според насочеността на участниците, безработните бяха запознати с различни професии и беше предоставена информация за условията на кандидатстване и труд, както и съответното трудово възнаграждение. В кариерния форум се включиха над 150 търсещи работа лица, фирми,  представители на  европейски организации  и мрежи,  подкрепящи бизнеса с цел  повишаване  на трудовата заетост.

Голям интерес сред присъстващите предизвика представената информация за квалификация и преквалификация по различни европейски проекти и програми от Видинската Търговско промишлена палата, както и възможността за обучение в Университета Крайова, Румъния. Сред най-търсените специалности и професии са тези в сферата на туризма, производството, IT технологиите, подчертаха организаторите на форума.

Според официалната статистика на НСИ в област Видин за едно работно място се борят пет човека, като безработицата в региона  е три пъти  по-висока от средната за страната. През месец ноември 2018г равнището на  безработицата в областта е 14,98%., сочат данни на Дирекция „Бюро по Труда“-Видин.  Преди няколко дни  ЕВРОСТАТ публикува официални данни, според които заетите лица през 2017г в Северозападен регион са 297 000 души, като повишението на заетостта е едва с 0,7% в сравнение с предходната 2016г.

Кариерният форум „Реализирай се с Европейския съюз“ беше  официално открит от г-н  Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България.

Международният форум се  организира от Фондация за регионално развитие, Университета в гр. Крайова, Румъния , съвместно с «Европа Директно» -офис Видин.