Румен Радев: Днес закоността е поставена на изпитание

Днес сме събрали да отбележим тържествено 130-ата годишнина от приемането на първия Закон за адвокатите в България.

Дистанцията на времето още по-ярко откроява това събитие. Преди 130 години България поставя човека във фокуса на общественото развитие. 

Това каза президентът Румен Радев по време на тържественото тържественото отбелязване на 130-ата годишнина от приемането на първия Закон за адвокатите в България.

"Всички знаем, че историческият път на страната ни не е гладък. Много е важно днес да отчитаме всичко това. Ако трябва България да продължи достойно по този път, трябва да спазваме заветите на нашите предци, които пред 130 години са поставили на първо място свободата и върховенството на закона", каза още държавният глава. 

"В днешното сложно време закоността е поставена на изпитание. Все повече нараства ролята на адвокатурата за въздигане на правото и неговото спазване. Да си адвокат не е просто свободна професия, а обществена мисия, която се отстоява със свобода на мисълта и духа. Трябва да има почтенност и отчетност към правата на личността и интересите на обществото.

Искам да ви пожелая здраве, енергия, висок професионализъм и отговорна гражданска позиция. Вашият професионализъм и вашата съвест често са последната преграда към безаконнието.

Трябва да вървим заедно към една по-справедлива, демократична и модерна България, в която виждат своето бъдеще свободни и достойни граждани", завърши речта си Радев.