Ще има ли закрити административни съдилища и съкратени съдии?

Ще се боря да няма нито един съкратен административен съд в България, каза пред журналисти във Видин Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд. Той присъства на отчетното събрание на Административен съд – Видин. „Върви една процедура във връзка с един функционален и структурен анализ, но трябва да се каже, че все още не е решено ще има ли такава процедура или не. Моето мнение е, че административният съд трябва да бъде близко до хората. Това е много по-специфичен съд отколкото са другите съдилища“, каза Георги Чолаков. Той допълни, че е склонен да се редуцира численост на съдиите там където се налага, но не и съкращаване на такива органи на съдебната власт. „По брой постъпили и решени дела Административен съд – Видин, т.е. по натовареност е под средния за страната“, каза Георги Чолаков.

95% от делата в Административен съд – Видин са приключени в тримесечен срок, с такъв резултат нито един общ съд не може да се похвали, каза Георги Чолаков. „За мен е важно няколко показателя от отчета – първо административното правораздаване като такова трябва да бъде най-вече бързо. Единственият начин за защита на гражданите от действията и бездействията на администрацията това съдът. За разлика от общите съдилища, където с изключение на обвинителните актове, сам преценяваш дали ще влезеш в съд или не, то тук нямаш друг избор да постигнеш това, което искаш освен чрез съдебната защита“, каза Георги Чолаков.

Той допълни, че в отчета на Административен съд – Видин е посочено, че изписаните решения в рамките на 1 месец са на 100%. „Не случайно ние сме на 4-то място на информационното табло на ЕС по бързина и качество на правораздаването. За мен е важна и прозрачността – от разпределянето на делото до неговото приключване с окончателен съдебен акт “, заяви председателят на ВАС. Георги Чолаков заяви, че резултатите на съдиите от Административен съд – Видин са много добри и им благодари за работата. „За мен е много важно ВАС да започне да се занимава с тълкувателна дейност, която е важна не само за административните съдилища, но и за администрацията, защото тя е необходима за гражданите“, каза Георги Чолаков.