Съкращават със 7 месеца процедурите за скоростния път към Видин

След като на 22 януари т. г. бе оповестена заповед на заместник-министъра на МРРБ Николай Нанков, с която се разрешава на Агенция "Пътна инфраструктура" да изработи проект на подробен устройствен план – парцеларен план за проекта „Модернизация на път I – 1 (E-79) „Видин – Ботевград“, на 23 януари в Община Видин е получена техническата документация. Това става, след като със законодателна промяна от 1.01.2019 г. отпада изискването за изменение на общия устройствен план.

"Внушенията, фалшивите новини, лъжите, манипулациите, че Община Видин и аз, като кмет, сме пречели за осъществяването на процедурите по Закона за устройство на територията, са неоснователни и неверни. Допускането на изменението на общия устройствен план не би било възможно да се осъществи от Община Видин. Дори да го бяхме направили, то щеше да бъде обжалвано като незаконосъобразно и да забави много повече процеса във връзка с осъществяване на проекта“ – обясни кметът Огнян Ценков на пресконференция. Той допълни, че сега процедурата ще изисква по-малко време и ще се спестят около 7 месеца. 

Главният архитект на Общината Ангел Недялков представи пред медиите процедурите и стъпките, които ще се предприемат отсега-нататък във връзка с реализирането на проекта за модернизацията на пътя Видин – Ботевград. Той каза, че Възложител на проекта за парцеларен план е държавата, чрез Агенция „Пътна инфраструктура“. Община Видин има задължението да обяви процедурата по съобщаването на плана за всички територии, засегнати на територията й. До 1 февруари информацията ще бъде изпратена в Държавен вестник и от датата на публикуване на съобщението за изработен парцеларен план, в 30-дневен срок засегнатите лица имат право да подадат възражения към държавата, чрез Община Видин. „Нашето задължение е да обявим плана, да направим протокол, с който да установим какви възражения има и като изтече 30-дневният срок, да препратим тази информация към МРРБ, където Националният експертен съвет по устройство на територията ще одобри този план“ – обясни арх. Недялков. На следващ етап ще бъде проведена процедура по отчуждаване и след като се регламентират отношенията със собствениците на отделните имоти, ще може да бъде издадено разрешението за строеж на пътя.