Видин влиза в международната мрежа Дунавски.Перли

Представители от 13 управленски организации по поречието на река Дунав се споразумяха да основат мрежата от Дунавски.Перли

На 27 февруари 2019 г. 15 партньори по проекта от 9 дунавски държави посетиха град Печ в Унгария и обсъдиха възможностите за създаване на мрежа от Дунавски.Перли. По време на тази среща бъдещите Дунавски.Перли съвместно се споразумяха за необходимите стъпки и решиха да създадат такава мрежа, която ще бъде основа за продължаване на насърчаването на устойчива мобилност в туризма в Дунавския регион след приключването на ЕС проект Трансданюб.Перли.

Общо 13 организации за управление, подкрепени от експерти по мобилност и туризъм от целия Дунавски регион, се събраха в Печ, Унгария, за да обсъдят основаването на мрежата от Дунавски.Перли. Представителите на изключителни дестинации по Дунав, т.нар. „Дунавски.Перли”, достигнаха важен етап от постигането на единодушно съгласие за създаването на мрежа от Дунавски.Перли. Мрежата ще продължи да функционира въз основа на действията и сътрудничеството, установено в проект Трансданюб.Перли. Със създаването на обща платформа за 13 дестинации от Дунавския регион, съвместните маркетингови дейности ще увеличат видимостта на Дунавските.Перли и ще предлагат на посетителите уникалните възможности за пътуване по река Дунав с устойчиви транспортни средства. Освен това, членовете на мрежата ще продължат да разработват нови услуги за устойчива мобилност и лесна за ползване туристическа информация за туристите и гражданите. Официалното създаване на мрежата ще се проведе в рамките на Заключителната конференция по ЕС проект Трансданюб.Перли, която ще бъде организирана на езерото Нойзидл, Австрия на 13 май 2019 г.

Пътеводидел Син Дунав и Зелени пътеки

В рамките на партньорската среща беше представен туристическият пътеводител „Син Дунав и Зелени пътеки”. Под мотото „Открийте скритите Перли по Дунав“, този пътеводител предоставя необходимата информация за 13 Перли, включително туристически акценти и оферти за мобилност за устойчиво достигане на атракциите. Освен това, той включва редица туристически пакети, които могат да се резервират, като организирана велосипедна обиколка от Будапеща в Унгария до Кладово в Сърбия. Брошурата предоставя интересни идеи за туристите да пътуват до дестинациите и информира за възможностите за пътуване от една дестинация до друга, с влак, велосипед или автобус. Брошурата е разработена от WGD Дунавска Горна Австрия с подкрепата на партньорите по проекта.

За проект Трансданюб.Перли

ЕС – проектът започна началото на 2017 и ще продължи 2,5 години. Интеррег – Транснационална Програма Дунав съфинансира Трансданюб.Перли с общ бюджет от 2.9 милиона Евро. Проектът се ръководи от Агенция по околна среда Австрия. Заедно 15 организации от 9 европейски държави и 24 асоциирани стратегически партньори са част от проекта и са посветени на концепцията за устойчива мобилност в туризма. Докато проектът приключи през юни 2019 година, всяка дестинация ще насърчи устойчивата мобилност в туризма чрез обширен набор от действия. Това включва изпълнение на информационни центрове за мобилност и мениджъри по мобилност, разработване на специални мерки за изграждане на капацитет за местни и регионални заинтересовани страни и подобряване на информацията за мобилност и туризъм за жители и туристи. Освен това пилотни действия за отдаване, превоз, системи за паркиране или велосипедни пътеки ще бъдат проведени с оглед подобряване на устойчивата мобилност по река Дунав.

Снимка: Областна администрация