Видинчани се жалваха на Мая Манолова. Вижте за какво (снимки)

Над 100 души потърсиха помощ от институцията на омбудсмана по време на изнесените ни приемни във Видин и всички общини на областта. Приемната започна още от сутринта във влака на път за дунавския влак, като проблемите на гражданите, които се възползваха от срещата бяха свързани основно с ТЕЛК-ови решения, с фонд „Земеделие“, банкови кредити, действия на частни съдебни изпълнители.

"С част от експертите проведохме приемна в oбластната управа във Видин, а по-късно се срещнахме и с работници от „Титан“, които имат подадена колективна жалба за неизплатени заплати. За съжаление, те не могат да се възползват от фонда за гарантиране на вземанията, от който по принцип се изплащат възнаграждения, след внесените от мен промени в законодателството, тъй като предприятието не е обявено в несъстоятелност. Поех ангажимент да преговарям със собствениците на частната фирма, така че хората да поучат дължимите си пари", каза Манолова.

Друга болезнена тема за хората от региона е хемодиализата във Видин, където преди два месеца по жалба на болни Мая Манолова посети отделението, за чието състояние беше поучила сигнали за нередности още преди да се случи аварията. "За съжаление, до момента не е направено нищо, въпреки че бяха обещани 180 000 лв. за купуването на нови хемодиализни апарати и извършване на частичен ремонт в отделението", посочи омбудсманът.