Видинчанин със съмнения за коронавирус е изпратен в Инфекциозното в Лом

Видинчанин с грипоподобни симптоми е изпратен в Инфекциозното отделение на Ломската болница, където е изолиран и ще бъде изследван за коронавирус. Причината за съмненията са, че наскоро се е върнал от Италия. Резултатите от изследването ще бъдат обявени от Националния кризисен щаб.

Проблемът за видинчани е, че Инфекциозното отделение в града е закрито и пациентите са принудени да бъдат лекувани в други болници, най-близката от които е в Лом. Това създава допълнителни тревоги, неудобства и финансови разходи за семействата им.

Кметът на Видин междувременно издаде заповед за предприемане на превантивни мерки срещу коронавируса.

Считано от днес, 9.03.2020 г., Община Видин предприема конкретни действия за недопускане разпространението на COVID-19. Те касаят училища, детски заведения, организиране на масови мероприятия. Със заповедта е разпоредено детска ясла „Слънчев кът“ в град Видин и детските градини на територията на Общината да останат отворени, като бъдат предприети противоепидемични мерки. Ще се извършва строг сутрешен филтър и задължително изискване за медицински преглед на входа от медицинските специалисти, като не се допускат деца със съмнение за заболяване. Ще се прави четирикратна дезинфекция и редовно проветряване на помещенията. Директорите на детски заведения са длъжни да осигурят предпазни средства – ръкавици, дезинфектанти и др. за персонала. Ограничава се достъпът на външни лица. По преценка на родителите децата може да не посещават детските заведения в определения превантивен ограничителен период.

Със заповедта се преустановяват посещенията на културни мероприятия (в т. ч. кина, театри, концертни зали, фитнес зали, тържества, чествания и др.), в които се събират много хора на закрито, а също и организирането на масови културни, туристически и други мероприятия на открито - концерти, фестивали, изложения и др. Провеждането на спортни мероприятия ще се извършва без публика.
Забранява се провеждането на извънкласни дейности, олимпиади, учебни практики, състезания, турнири, ученически игри и др., в които участват деца и ученици.

В сградата на Общинска администрация - Видин и в сградите на всички общински предприятия ще се извършва четирикратна дезинфекция и редовно проветряване на кабинетите и помещенията.

Ограничава се достъпът на външни лица до всички социални услуги на територията на Общината.

Копие от заповедта е изпратено на началника на Регионалното управление на образованието и на директора на Регионалната здравна инспекция във Видин, както и на всички заинтересовани институции.