Вижте с какви габарити е проектиран скоростният път

 

Пет договара за изграждане на нов скоростен четирилентов път Е-79 са сключени при правителството на БСП през 2013-2014 г. Ето на каква фаза е изпълнението им към края на януари 2018 г.

1. Договор  от  9.07.13 г. за изработване на идеен и технически проект за модернизация на Път I-1(Е-79) "Видин - Монтана - Враца", участъци:

участък №1 – Видин- Димово

участък №2 – Димово-Бела-Ружинци

Изпълнител: ДЗЗД „ВИА ПЛАН–БУРДА”

Стойност: 1 045 081,28 лв.

Готовият проект предвижда пътят да е с габарити 23,50 м и със следните съставни елементи:

ленти за движение 2 х 2 х 3,75 м

банкети 2 х 1,50 м 

средна разделителна ивица 3,50 м

водещи ивици 2 х 2 х 0,50 м

Проектната скорост е 80 км/ч за участък с дължина 8 км (в участъка на околовръстния път на Видин) и 120 км/ч за останалия участък до Ружинци.

2. Договор от 10.07.13 г. за изработване на идеен и технически проект за модернизация на Път I-1(Е-79) "Видин - Монтана - Враца", участъци:

участък №1 – Ружинци-Монтана

участък №2 –Монтана-Враца

Изпълнител: „Инжконсултпроект” ООД

Стойност: 1 092 986,16 лв. с ДДС

Статус: За участък „Ружинци – Монтана“ - изработен идеен проект.

За участък „Монтана – Враца“ - изпълнен първи междинен етап на фаза идеен проект/ изработени вариантни решения на трасе и извършен избор на целесъобразен вариант.

Установен проблем със складова база за взривни вещества, определена като обект с висок рисков потенциал, възпрепятстващ получаването на Решение по ОВОС на министъра по околна среда и водите за участък „Монтана – Враца“.

3. Договор от 30.10.2014 г. за изработване на доклади за ОВОС и оценка на степента на въздействие за четирите участъка.

Изпълнител: „Данго Проект Консулт“ ЕООД

Стойност: 78 000 лв. с ДДС

Отпаднал от предмета на договора участък „Монтана – Враца“ – предвид близост със складова база за взривни вещества, определена като обект с висок рисков потенциал.

Нова стойност: 60 372,00 лв. с ДДС

Изплатени общо: 60 372,00 лв. с ДДС

Статус: Договорът е приключил;

Допуснато е предварително изпълнение (постановено от ВАС, неподлежащо на обжалване) на Решение по ОВОС № 1-1/2016 г. на МОСВ за участъци „Видин – Димово“, „Димово – Бела – Ружинци“ и „Ружинци – Монтана“.

4. Договор от 30.04.14 г. за извършване на одит по пътна безопасност на фаза идеен проект и технически проект за участъци „Видин – Димово“ и „Димово – Бела - Ружинци“

Изпълнител: ДЗЗД „Безопасни пътища”

Стойност: 10 000 лв без ДДС

Статус: Извършен одит по пътна безопасност на фаза идеен проект за двата участъка.

5. Договор от 23.07.14 г. за извършване на одит по пътна безопасност на фаза идеен проект и технически проект за участъци „Ружинци - Монтана“ и „Монтана - Враца“

Изпълнител: ДЗЗД „Пътна безопасност”

Стойност: 14 400 лв. с ДДС

Изплатени общо: 7 200 лв. с ДДС

Статус: Извършен одит по пътна безопасност на фаза идеен проект за двата участъка.