Възможностите за инвестиции в туризма бяха представени във Видин

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова откри информационна кампания за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда, предоставяни чрез финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Събитието се проведе в залата на Общински съвет – Видин. В него взеха участие Амелия Гешева - заместник-министър на културата, Ирена Георгиева - заместник-министър на туризма, Ангелина Тодорова - представител на Фонда на фондовете, Огнян Ценков - кмет на Община Видин. Сред присъстващите бяха народният представител Владимир Тошев, областният управител Албена Георгиева, кметове на общини, допустими за подкрепа по програмата, участници в регионалните съвети за развитие, представители на работодателски и синдикални организации, неправителствени организации, културни институции, туристически сдружения и др.

Кампанията има за цел да разясни възможностите за финансиране на туристически обекти и такива, генериращи приходи в сферата на културата, спорта и други атракциони в рамките на градовете с финансиране и подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж”.  

Деница Николова се спря на основните акценти, които се представят в рамките на информационния ден. Тя посочи, че 353 милиона лева е финансовия ресурс по оперативната програма. Тези средства са предвидени за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, зони с потенциал за икономическо развитие и интегриран градски транспорт, както и обекти на културното и религиозно наследство от национално и световно значение. Заместник-министър Николова подчерта, че за Северна България има Регионален фонд за градско развитие, по който са предвидени 210 милиона лева за финансиране на проекти. От тях около 130 милиона лева - от ОПРР 2014-2020 г. и 80 млн. лв. - съфинансиране от Фонда за градско развитие.

С приветствие към участниците и гостите се обърна кметът Огнян Ценков: „За мен е чест да ви приветствам с добре дошли в нашия град на този престижен форум, който започва от Видин. Днешната среща дава възможност да бъдат популяризирани инвестиционни проекти в сферата на туризма. Добрата координация между институциите и инвестиционните фондове е единственият правилен път за реализацията на добрите идеи, защото туризмът генерира работни места, създава широки възможности за развитие на предприемачество, дългосрочни икономически и социални ползи, запазване на културната идентичност и повишаване благосъстоянието на местните общности” – каза той.

Заместник-министърът на културата Амелия Гешева изрази своето задоволство, че присъства на този форум. Тя подчерта неговото значение за определяне на бъдещите посоки за реализирането на най-добрите възможни решения, които ще гарантират опазване на културното наследство в страната, неговото популяризиране, социализация и създаването на интегрирани туристически продукти.

С изказвания по време на събитието се включиха заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева и представителят на Фонда на фондовете Ангелина Тодорова.

В заключение кметът на Община Видин отбеляза, че е сигурен в успеха на информационната кампания, като заяви, че резултатите винаги са налице, когато има добро сътрудничество между местната власт, държавната власт и гражданското общество.