За Лъжата и Истината

Легенда от 19-ти век казва, че Истината и Лъжата са се срещали веднъж. 

Лъжата поздравила Истината, казвайки и "Хубав ден е днес". Истината се огледала наоколо, погледнала и небето и наистина - денят бил хубав.

Вървели известно време заедно, докато не пристигнали до голям кладенец с вода. Лъжата потопила ръката си във водата и се обърнала към Истината. 

- Хубава и топла вода, - казала тя, - ако искате да поплуваме заедно ?

Истината отново била подозрителна. Потопила ръката си във водата и водатата наистина била приятна и двете влезли да плуват. Изведнъж Лъжата излязла от кладенеца, облякла дрехите на Истината и изчезнала.

Истината ядосана излязла гола, бягайки навсякъде, търсейки Лъжата, за да си вземе дрехите. Светът, който я видял гола, обърнал погледа си встрани от срам или гняв. 

От тогава Лъжата обикаля по света, облечена като Истина.

(Картината "Истината излиза от кладенеца" е на френския художник Жан-Леон Жером, 1896 г.)