Законови промени дадоха зелена светлина за скоростния път към Видин

Промени в Закона за устройството на територията, които бяха гласувани на 19 декември 2018 г. и влязоха в сила в началото на януари т.г., дават реален шанс за по-бързото стартиране на строителството на скоростния път към Видин. С тях бе преодолян неочакваният препъни камък, който беше свързан с изработването на подробни устройствени планове и на парцеларни планове, въз основа на които да бъде извършено отчуждаване на имотите по трасето.

Ето какво съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура” по този повод:

През 2018 г. в тон на добронамереност, двете администрации – Агенция „Пътна инфраструктура” и община Видин, работейки за постигане на целите на проекта, размениха уточняваща кореспондеция, във връзка с възникналата необходимост от изменение на действащия общ устройствен план на общината, с отразяване на новопроектираното трасе Видин – Ружинци.

В хода на разменената кореспондеция се установи, че освен че би отнела дълъг период от време, няма и ясна практика относно процедурата по изработване и процедиране на изменения на действащия общ устройствен правилник, касаещи нови трасета на републикански пътища.

Направената промяна на Закона за устройство на територията (публикувана в Държавен вестник, бр.1 / 3.01.2019 г.) прави възможно допускането на изработване на ПУП-ПП за линейния обект, въпреки че той не е отразен в Общи устройствени планове, действащи за териториите на общини Видин и Димово.”

От Агенция „Пътна инфраструктура” уточняват, че на 16 януари т.г. са поискали от Министерството на регионалното развитие и благоустройството такова допускане. Със заповед от 18 януари министерството е издало необходимото разрешение.

От АПИ заявяват, че започват работа по изготвен график с конкретни стъпки за теренно осигуряване на строителството на обекта. Въз основа на одобрения ПУП-ПП ще се проведе отчуждителна процедура за засегнатите имоти и части от имоти – частна собственост.

В писмото, разпостранено до медиите се казва още: „Категорично възразяваме срещу целенасочените атаки и опитите община Видин и Агенция „Пътна инфраструктура” да бъдат обвинявани в некомпетентност и създаването на пречки за осъществявнето на този толкова необходим за региона проект.”

Кметът на Видин Огнян Ценков преди няколко дни също излезе с призив към видинчани, в който се казва следното:

Като кмет на Община Видин, който работи с „пъстър“ Общински съвет, очаквах наистина реален сблъсък на идеи и политики, а не непрекъснато изкуствено създавано напрежение и език на омразата. Опитвам се да разговарям с всички общински съветници и да се вслушвам в думите им, защото те са в Общинския съвет като представители на нас, видинските граждани. Да отговарям на обидата с обида, на лъжата с лъжа, за мен винаги е било недопустимо и неводещо доникъде поведение. Да разделяме хората, да ги учим на омраза един към друг, няма да помогне на Видин и региона. Трябва да работим заедно за общите цели, за нещата, които са важни и необходими за бъдещето на Видин. Да търсим и намираме истината в диалог и заедно. Казвам всичко това по повод многократно тиражираната в общественото пространство лъжа, фалшива новина, невярна информация с цел манипулиране на хората, че Община Видин пречи за реализирането на проекта „Модернизация на път I – 1 (E-79) „Видин – Ботевград“.

Уважаеми съграждани, както и преди, така и за в бъдеще ще отговарям ясно и категорично на всяка лъжа, фалшива новина, на всяка невярна и изопачена информация, която пречи на развитието на нашата община и разделя видинските граждани."

Ще припомним, че през 2018 г. АПИ финансира извършването задължителното обхождане на трасето за установяване на наличие на археологически обекти. То бе осъществено през ноември и на територията на Видинска област бяха регистрирани осем обекта, които ще трябва да бъдат проучени преди старта на строителството.