Женски гениталии са сред най-старите пещерни рисунки в света

В продължение на години учените разгорещено дебатират възрастта на някои от най-старите пещерни рисунки в Европа: дали зашеметяващите изображения на пещерни лъвове, коне и бикове в пещерата Chauvet-Pont d’Arc (Шове) в Югоизточна Франция са на около 20 000 години, както някои изследователи предполагат, или са били нарисувани хилядолетия по-рано?

Нов анализ на пигменти, съдържащи въглерод и изстъргани от стените на пещерата, подкрепя по-ранните данни, като предполага, че възрастта на рисунките е около 36 600 години. Освен това, въглероден анализ на парченца въглен, изкопани от пода на пещерата, предполагат, че тя е била обитаема – или поне посещавана – от хора преди 37 000 години.

Откритието е съобщено миналия месец в Proceedings of the National Academy of Sciences. Новото изследване включва над 250 проби от въглен, кости на животни и дори петна от сажди, оставени по стените от факли. Основавайки се на статистическо групиране на пробите, учените казват, че е имало два периода на обитаване на пещерата от хора: единият се простира от преди 37 000 до 33 500 години, а вторият – 31 000 до 28 000 години. Всеки период е завършвал след масивни срутвания на камъни, като последното частично е блокирало входа на пещерата. Две по-малки срутвания напълно закрили входа преди около 21 500 и 23 500 години – една важна причина изкуството в пещерата да остане недокоснато, докато находката не била открита от трима пещерняци през 1994.

Тя е кръстена по името на откривателя си Жан-Мари Шове. По стените на пещерата има над 1000 изображения на животни, някои от които уникални. За разлика от други подобни находки, при които изобразяваните видове са само тревопасни, между тези идентифицирани в Шове има и множество хищници, като скални лъвове, хиени, пантери и мечки. Тази особеност хвърля съмнение върху популярните разбирания, че такива рисунки са създавани във връзка с успешното ловуване.

Интересна подробност е, че липсват рисунки на човешки фигури с изключение на най-далечната галерия, където има част от женска фигура - крака и гениталии. Черният триъгълник на пубиса на Венера е на нивото на очите и е център на композицията.

Официалната страница на пещерата може да разгледате тук