Искал бих да кажа на студентите да не се боят, че ще имат неприятности от ограничените, духовно слепите...

Асен Златаров е